Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Πολεμική περιβολή εποχής 1453

Πολεμική περιβολή εποχής 1453. Στην ασπίδα τα διακριτικά εμβλήματα του Βασιλιά/Πολεμιστή Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου. Κατασκευή του συγγραφέα   Marios Koutsoukos