Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Συνέντευξη του Theodor Paleologu, Ρουμάνου πολιτικού και ιστορικού, απόγονου των Παλαιολόγων

Συνέντευξη του Theodor Paleologu, Ρουμάνου ιστορικού και πολιτικού (μέλος του κόμματος PD-L), απόγονου της αυτοκρατορικής οικογένειας τω Παλαιολόγων με αρχική καταγωγή τη Μυτηλήνη. Γιος της Olympia & Alexandru Paleologu.
Η συνέντυξη είναι από αυτόματη μετάφραση του Google απο τα ρουμανικά. Η αυθεντική συνέντευξη στα ρουμανικά και η πηγή είναι η σελίδα: http://www.crestinortodox.ro/interviuri/theodor-paleologu-70446.html

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

" ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ..."


«Ω Κωνσταντίνε...

«Εν τω στενώ τούτω περιβάλω, μάνδρα την σήμερον προβάτων, ρυπαρά και κακόσμω, κατέπεσεν άκλαυστος και αμνημόνευτος ο βασι­λεύς Παλαιολόγος υπό πάντων εγκαταλελειμμέ­νος και μέχρι τέλους ανδρείως αγωνιζόμενος προς μυρίους στρατούς και ηγεμόνα οξύνουν και μεγαλουργόν» (σ. 156)."

«Ω Κωνσταντίνε βασιλεύ, Δραγάζη το πινόμιν ειπέ μοι, πού ευρίσκεσαι· εχάθης; εκρυβήθης; ή ζης ή καί απέθανες επάνω στο σπαθί σου;» Ο Κων/νος πέθανε επάνω στο σπαθί του. Γι’ αυτό ζη και θα ζη, όσο το έθνος θα τον αναζητεί και θα λέει, «ειπέ μοι, πού ευρίσκεσαι;»

Πολεμική περιβολή εποχής 1453

Πολεμική περιβολή εποχής 1453. Στην ασπίδα τα διακριτικά εμβλήματα του Βασιλιά/Πολεμιστή Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου. Κατασκευή του συγγραφέα   Marios KoutsoukosΔευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Τα διακριτικά του τελευταίου Βασιλιά/Πολεμιστή στο σήμα του ΓΣΣ

Τα διακριτικά του τελευταίου Βασιλιά/Πολεμιστή Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου (καθώς και της ομώνυμης δυναστείας των Παλαιολόγων ) με τα τέσσερα Βήτα, τον σταυρό, αλλά και η Αθάνατη φράση του "Δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας" στο σήμα του Γ' Σώματος Στρατού. Τα παραπάνω στοιχεία λήφθηκαν από την Ελληνική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν η δεύτερη πόλη της Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη